Start Pieczątka Lekarza

Dzisiaj Polecamy:

Colop wkład E/R24
Colop wkład E/R24
7,00 zł


Trodat wkład 6/4926
Trodat wkład 6/4926
17,10 zł


Colop wkład E/2600
Colop wkład E/2600
9,00 zł


Pieczątka Trodat 4913
Pieczątka Trodat 4913
75,00 zł


Pieczątka Shiny S-831
Pieczątka Shiny S-831
60,00 zł


Pieczątka Modico 3
Pieczątka Modico 3
62,00 zł


Pieczątka Modico 2
Pieczątka Modico 2
49,00 zł


Pieczątka Modico 4
Pieczątka Modico 4
70,00 zł


Atrament Parker Quink
Atrament Parker Quink
19,70 zł


Pióro Parker Premium IM
Pióro Parker Premium IM
132,00 zł


Pieczątka Lekarza

 

Treść pieczątki lekarskiej określa Uchwała Nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2005 r., którą przytaczamy w całości poniżej:

 

§ 1.
1. Pieczątka lekarska zawiera następujące dane:

  1. imię i nazwisko,
  2. tytuł zawodowy, tj. "lekarz" ("lek.") albo"lekarz dentysta" ("lek. dent."),
  3. numer prawa wykonywania zawodu,
  4. posiadane specjalizacje, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie lub zaświadczeniu, potwierdzającym ich uzyskanie.

2. Pieczątka lekarska może ponadto zawierać następujące dane:

  1. tytuł i stopień naukowy,
  2. umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z brzmieniem określonym w świadectwie potwierdzającym posiadanie tych umiejętności,
  3. numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej lekarza do wystawiania recept,
  4. numer telefonu,
  5. adres.


§ 2.
Lekarze i lekarze dentyści dostosują treść pieczątek do wymogów niniejszej uchwały nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Reasumując, §1 pkt 1 określa treść obligatoryjną stempelka (dane wymienione w tym punkcie muszą się znaleźć na pieczątce lekarskiej). Natomiast dane z §1 pkt 2 określają treść fakultatywną (dane wymienione w tym punkcie mogą uzupełniać treść obligatoryjną, lecz nie są obowiązkowe - o zastosowaniu tych danych indywidualnie decyduje zainteresowany lekarz).

 

Proszę zwrócić uwagę na prawidłowe brzmienie tytułu zawodowego "lekarz" lub "lekarz dentysta", nie należy stosować określeń: "lekarz medycyny", "lekarz stomatolog" itp. Pieczątki stosujące inne brzmienie tytułu zawodowego w świetle ww. uchwały NRL, oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, należy uznać za błędne.

 


Oceń artykuł:

(22 Głosów)
 

Dodaj komentarz

Twoje imię:
Temat:
Komentarz:
  Kod weryfikacyjny. Tylko małe litery bez spacji.
Kod weryfikacyjny: