Start Pieczątka Lekarza

Dzisiaj Polecamy:

Casio FX-570ES-S
Casio FX-570ES-S
93,00 zł


Pieczątka Shiny E-904
Pieczątka Shiny E-904
116,00 zł


Shiny wkład S-830-7
Shiny wkład S-830-7
7,80 zł


Trodat wkład 6/50
Trodat wkład 6/50
9,50 zł


Pieczątka Shiny S-542
Pieczątka Shiny S-542
68,00 zł


Długopis Parker BP 45
Długopis Parker BP 45
76,62 zł


Pieczątka Shiny S-830
Pieczątka Shiny S-830
142,00 zł


Pieczątka Shiny S-723
Pieczątka Shiny S-723
43,00 zł


Casio SL-320TER
Casio SL-320TER
42,00 zł


Pieczątka Shiny S-823
Pieczątka Shiny S-823
43,00 zł


Pieczątka Lekarza

 

Treść pieczątki lekarskiej określa Uchwała Nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2005 r., którą przytaczamy w całości poniżej:

 

§ 1.
1. Pieczątka lekarska zawiera następujące dane:

  1. imię i nazwisko,
  2. tytuł zawodowy, tj. "lekarz" ("lek.") albo"lekarz dentysta" ("lek. dent."),
  3. numer prawa wykonywania zawodu,
  4. posiadane specjalizacje, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie lub zaświadczeniu, potwierdzającym ich uzyskanie.

2. Pieczątka lekarska może ponadto zawierać następujące dane:

  1. tytuł i stopień naukowy,
  2. umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z brzmieniem określonym w świadectwie potwierdzającym posiadanie tych umiejętności,
  3. numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej lekarza do wystawiania recept,
  4. numer telefonu,
  5. adres.


§ 2.
Lekarze i lekarze dentyści dostosują treść pieczątek do wymogów niniejszej uchwały nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Reasumując, §1 pkt 1 określa treść obligatoryjną stempelka (dane wymienione w tym punkcie muszą się znaleźć na pieczątce lekarskiej). Natomiast dane z §1 pkt 2 określają treść fakultatywną (dane wymienione w tym punkcie mogą uzupełniać treść obligatoryjną, lecz nie są obowiązkowe - o zastosowaniu tych danych indywidualnie decyduje zainteresowany lekarz).

 

Proszę zwrócić uwagę na prawidłowe brzmienie tytułu zawodowego "lekarz" lub "lekarz dentysta", nie należy stosować określeń: "lekarz medycyny", "lekarz stomatolog" itp. Pieczątki stosujące inne brzmienie tytułu zawodowego w świetle ww. uchwały NRL, oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, należy uznać za błędne.

 


Oceń artykuł:

(22 Głosów)
 

Dodaj komentarz

Twoje imię:
Temat:
Komentarz:
  Kod weryfikacyjny. Tylko małe litery bez spacji.
Kod weryfikacyjny: