Start Regulamin Sklepu

Dzisiaj Polecamy:

Pieczątka Trodat 4912
Pieczątka Trodat 4912
59,00 zł


Długopis Parker IM CT niebieski
Długopis Parker IM CT niebieski
47,39 zł


Shiny Poduszka SP-3
Shiny Poduszka SP-3
11,90 zł


Długopis Parker BP 45
Długopis Parker BP 45
76,62 zł


Numerator Shiny S-313
Numerator Shiny S-313
43,00 zł


Shiny wkład S-311-7
Shiny wkład S-311-7
5,90 zł


Pieczątka Datownik E-910
Pieczątka Datownik E-910
101,00 zł


Shiny wkład 906-7
Shiny wkład 906-7
7,80 zł


Datownik Shiny D-4
Datownik Shiny D-4
10,00 zł


Shiny wkład 907-7
Shiny wkład 907-7
6,30 zł


Regulamin Sklepu

 

 1. Sklep Internetowy www.maber.com.pl (w dalszej części niniejszego Regulaminu nazywany skrótowo Sklepem) - Sprzedawca i Zleceniobiorca działający pod adresem:

  P.H.U.P. "MABER"
  Bernard Baraniewski
  43-190 Mikołów
  ul. Pszczyńska 16
  tel./fax 32-2260-812

  Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
  Nr 1217/1990 (Wydany przez Burmistrza Mikołowa)
  NIP 635-000-30-60 ≡≡≡≡≡≡ Regon 271500586
 2. Nabywcą towarów i/lub usług w Sklepie może być pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot o osobowości prawnej (w dalszej części niniejszego Regulaminu nazywany skrótowo Nabywcą).
 3. Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski.
 4. Umowa sprzedaży towarów i/lub usług zawierana jest zgodnie z prawem polskim. Przedmiotem umowy jest towar i/lub usługa wymieniona w zamówieniu. Językiem zawarcia umowy jest język polski.
 5. Katalog towarów i usług prezentowany w Sklepie stanowi informację handlową i nie może być uznawany za ofertę w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę i wszystkie dni roku.
 7. Wszystkie ceny są podawane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT). Ceny towarów i usług nie zawierają kosztu przesyłki, koszt dostawy ponosi Nabywca. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i usług znajdujących się w ofercie, oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone i skierowane do realizacji.
 8. Do sprzedaży promocyjnej, oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i/lub usług, z tego powodu realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 9. Jeżeli informacje o towarze lub usłudze na stronach sklepu są niewystarczające, prosimy skorzystać z linku "Zapytaj o ten towar/usługę" (umieszczonego poniżej ceny danego towaru/usługi) celem pozyskania dodatkowych informacji na temat danego towaru lub usługi przed zamówieniem danego towaru lub usługi.
 10. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.


Składanie Zamówienia

 1. Zamówienia na towary i/lub usługi są składane za pomocą formularza dostępnego po rejestracji w Sklepie i wyborze potrzebnych towarów/usług. Warunkiem koniecznym dla złożenia zamówienia jest podanie przez Nabywcę prawdziwych danych adresowych (w tym adresu mailowego oraz numeru telefonu). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości złożone zamówienie może zostać anulowane.
 2. Rozliczenie zamówień odbywa się za pomocą faktur VAT, lub paragonów. Nabywca wybiera formę dokumentu sprzedaży na listwie rozwijanej dostępnej w danych własnego konta. W przypadku wyboru Faktury Vat jako dokumentu rozliczenia, nabywca obowiązany jest do podania danych koniecznych do poprawnego wystawienia faktury VAT.
 3. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest e-mailem przez obsługę Sklepu w pierwszym dniu roboczym po dniu złożenia. Potwierdzenie zamówienia zawiera numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, opłatę za przesyłkę, kwotę sumaryczną i nr konta na które należy przelać wyliczoną kwotę. Cena podana przy każdym towarze i usłudze jest ceną wiążącą dla stron transakcji w chwili składania zamówienia.
 4. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia (np. nieprawidłowy lub nieaktywny adres e-mail) złożone zamówienie zostanie anulowane w ciągu 3 dni roboczych, a dane osobowe Nabywcy zostaną usunięte z bazy danych Sklepu.
 5. W przypadku niedostępności określonych produktów objętych zamówieniem, Nabywca informowany jest o przewidywanym terminie realizacji zamówienia i podejmuje decyzję o dalszym sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 6. Jedyną formą płatności jest przelew na konto - towar (i/lub usługa) jest wysyłany w uzgodnionym czasie po wpłynięciu pełnej wartości zamówienia na konto: Nr rachunku bankowego: 21 84360003 0000 0010 6454 0001. Na życzenie wysyłamy fakturę pro-forma (dotyczy odbiorców instytucjonalnych).
 7. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów i/lub usług pomiędzy Sklepem, a Nabywcą i od tego momentu zamówienia nie można modyfikować.

 

Przesyłka

 1. Odbierając przesyłkę, Nabywca powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu produktu, produkt jest inny niż zamówiony lub uszkodzony, Nabywca może nie przyjąć przesyłki. O nie przyjęciu przesyłki Nabywca winien niezwłocznie powiadomić Sklep drogą elektroniczną lub kontaktując się pod numery telefonów podane w zakładce Kontakt (umieszczonej na górnej belce tej strony). Z chwilą potwierdzenia przez Nabywcę odbioru towaru przechodzi na niego prawo własności, a co się z tym wiąże odpowiedzialność za utratę towaru lub jego uszkodzenie.
 2. Koszt dostarczenia (dane orientacyjne nie stanowiące oferty):

  Sposób dostawy Czas dostawy Całkowity koszt dostawy
  wartość zamówienia koszt dostawy
  "Poczta Polska"
  2 dni robocze powyżej 350 zł 0 zł
  350 zł i mniej 13 zł
  Przesyłka Kurierska 1 dzień roboczy powyżej 650 zł 0 zł
  650 zł i mniej 25 zł

 3. Sklep nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane nieterminową realizacją usługi przez Pocztę Polskią i firmy kurierskie.
 4. Towary / usługi o wartości przekraczającej 200 zł. brutto należy zamawiać wybierając przesyłkę poprzez Firmę Kurierską. Przesyłki towarów / usług o wartości przekraczającej 200 zł. brutto będą realizowane poprzez "Pocztę Polską" tylko i wyłącznie na ryzyko odbiorcy.

 

Reklamacje i Zwroty

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r.(Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami) Nabywca może zrezygnować z towaru kupionego w naszym Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, tylko wówczas, gdy towar nie był używany, pozostaje w oryginalnym opakowaniu i nie jest uszkodzony. Zwracany towar należy odesłać razem z fakturą lub paragonem w oryginalnym opakowaniu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie nabycia towaru, lecz bez kosztów przesyłki towaru. Kwota zostanie zwrócona w ciągu 5 dni roboczych na konto wskazane przez klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Jednocześnie informujemy, iż nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas na nasz koszt.
 2. Po potwierdzeniu zamówienia na usługi (świadczenia) zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r.(Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami) , odstąpienie od umowy przez Nabywcę jest niemożliwe.
 3. Wszystkie nasze produkty obejmujemy 2-letnią gwarancją liczoną od dnia wystawienia faktury/paragonu.
 4. Jeżeli podczas użytkowania produktu Nabywca znajdzie w nim wady, powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej do 2 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar wadliwy, będący na gwarancji, zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, jeśli naprawa nie będzie możliwa, Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne (równoważne wartością), dostępne w Sklepie towary lub usługi do wyboru.

 

Postanowienia Końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego "Regulaminu Sklepu". Właściciel Sklepu ma prawo w każdej chwili skorygować niniejszy "Regulamin Sklepu" modernizując ten zapis. Korekty te są wiążące, należy więc systematycznie odwiedzać tę stronę, aby przejrzeć bieżący "Regulamin Sklepu". Wszelkie zmiany lub uzupełnienia wchodzą w życie bezzwłocznie po opublikowaniu na tej stronie i uznaje się, iż wszyscy użytkownicy akceptują te zmiany poprzez dalsze zamówienia w Sklepie.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep, danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883.